Płyńmy pod prąd

Celem zadania jest zapewnienie dostępu do informacji i specjalistycznych usług, a także wiedzy dotyczącej niepełnosprawności. Celem jest także propagowanie rzetelnych informacji na temat choroby stwardnienie rozsiane (SM), pozytywnych sposobów radzenia sobie z nią i pomocy jaką świadczą organizacje skupiające chorych, a szczególnie Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego (PTSR).

W okresie od maja 2014 roku do marca 2015 roku planujemy publikację 5 numerów biuletynu „Płyńmy pod prąd” w ilości 2000 egzemplarzy każdy. 

Publikowane materiały ułożone będą w czterech działach tematycznych:

  • Nowości-artykuły z dziedziny medycyny, psychologii itp. pisane przez lekarzy i specjalistów współpracujących od wielu lat ze stowarzyszeniem
  • Centrum Informacyjne-najaktualniejsze porady prawne, a także dotyczące pracy, nauki i działalności organizacji pozarządowych pisane przez pracowników urzędów i instytucji z terenu całego kraju.
  • Kultura i edukacja - artykuły dotyczące świata kultury i sztuki oraz fachowe porady i informacje dotyczące zagadnień związanych z uprawnieniami osób niepełnosprawnych.
  • Wydarzenia-bieżące wydarzenia w Oddziale Łódzkim PTSR, relacje z wycieczek, wyjazdów, spotkań integracyjnych, a także informacje dotyczące wydarzeń w mieście/regionie oraz listy od czytelników

Dystrybucja-prowadzona będzie wielokanałowo przez:

  • odbiór w siedzibie Oddziału Łódzkiego PTSR - każda osoba odbierająca biuletyn zobligowana będzie do potwierdzenia odbioru na liście rozdystrybuowanych egzemplarzy.
  • pocztę - biuletyn wysyłany będzie do Oddziałów PTSR z całej Polski, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, domów pomocy społecznej, przychodni neurologicznych, szpitali, Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu całej Polski.
  • Internet (wydanie internetowe biuletynu)-wersja PDF umieszczona zostanie na stronie internetowej, link na facebooku PTSR O/Łódź.
  • wolontariuszy-dostarczany do osób, których stan zdrowia uniemożliwia odbiór osobisty oraz do instytucji z terenu miasta Łodzi.

Zapraszamy chętnych do współpracy przy wydawaniu naszego biuletynu!!!

Projekt współfinansowany ze środków środków PFRON