Rehabilitacja ruchowa osób chorych na stwardnienie rozsiane

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Łodzi realizuje w okresie od 15.07.2013 do 19.12.2013 projekt „Rehabilitacja ruchowa osób chorych na stwardnienie rozsiane” dla 15 osób chorych na stwardnienie rozsiane (SM) z terenu woj. łódzkiego (powiaty: m. Łódź, pabianicki, łódzki – wschodni), posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. Jej zadaniem będzie przywracanie choremu utraconej sprawności psychofizycznej, a w przypadku trwałego ubytku funkcji, wyrównanie istniejącego deficytu, poprzez zorganizowanie specjalistycznej rehabilitacji w Centrum Medycznym FMC.

Zapisy w biurze stowarzyszenia lub pod nr tel. 42 649 -18 - 03

 

 

Projekt współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego