Rada oddziału

Po wyborach w 2009 r. skład Rady Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego przedstawia się następująco:

 • Jerzy Szrejner - Przewodniczący Rady Oddziału
 • Leszek Wyrwas - Wiceprzewodniczący Rady Oddziału
 • Katarzyna Gołombiewska - Skarbnik
 • Ilona Biernat - Sekretarz
 • Andrzej Adach - Członek
 • Leszek Jędrusiński - Członek
 • Halina Mikołajczyk - Członek

Komisja Rewizyjna:

 • Marek Kałuziński - Przewodniczący
 • Walenty Kłos - Członek
 • Władysław Olesiński - Członek
 • Krzysztof Marasek - Członek