Wesele Łowickie

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Łodzi w okresie od 01.08.2013 do 31.12.2013 realizuje projekt dot. organizacji imprezy pn. „Wesele Łowickie” Projekt zakłada realizację działań mających na celu reintegrację społeczną i kulturowo-oświatową oraz wzrost aktywności fizycznej wśród 25 osób niepełnosprawnych i/lub osób w wieku emerytalnym , znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Projekt wychodzi naprzeciw potrzebom i podejmuje działania służące poprawie i utrzymaniu statusu społecznego oraz bezpieczeństwa osobistego, a także poprawie jakości życia osób niepełnosprawnych oraz starszych poprzez stworzenie możliwości pełnego ich udziału w kulturze i życiu społecznym.  Obejmuje wycieczkę z przewodnikiem po Łowiczu, zajęcia  oraz uczestnictwo w przedstawieniu Wesele Łowickie prowadzone przez Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze „Łowiczanie”. W ramach projektu gwarantujemy nocleg, wyżywienie, przejazd autokarem oraz bilety wstępu do zwiedzanych obiektów. 

Zapisy w biurze stowarzyszenia lub pod nr tel. 42 649 -18 - 03

 

 

Projekt współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji MOPS oraz ze środków Wojewody Łódzkiego