Wsparcie społeczne dla osób z niepełnosprawnością oraz w wieku emerytalnym

Odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania osób starszych oraz niepełnosprawnych PTSR O/Łódź w okresie 01.08.2015 – 31.12.2015 r. realizuje program promujący reintegrację społeczną i kulturowo-oświatową oraz poprawę jakości życia. Kultywowanie różnorodnych form życia towarzyskiego (kulturalne, rekreacyjne, oświatowe) wśród osób starszych oraz osób niepełnosprawnych ma na celu zapobieganie zamknięciu się na życie społeczne, ograniczaniu kontaktów międzyludzkich jedynie do życia rodzinnego. Działania zmierzają ku zaspokojeniu naturalnej potrzeby rozwijania życia osobistego i zdobywaniu doświadczeń społecznych, co sprzyja podniesieniu samopoczucia, wzbogaca zapał do pokonywania codziennych trudności i wyzwala inicjatywę.

Projekt skierowany jest do 15 osób niepełnosprawnych i/lub osób w wieku emerytalnym (60+) – mieszkańców województwa łódzkiego (powiaty: łódzki, łódzki-wschodni, pabianicki) znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. 

PTSR O/Łódź realizuje projekt, w którym kładzie nacisk na wspieranie artystycznej twórczości amatorskiej mieszkańców woj. łódzkiego, ukazanie terapeutycznego wpływu sztuki i twórczości oraz podkreślenie roli, jaką spełnia odbiór sztuki w reintegracji społecznej. Działania umożliwią zwiększenie uczestnictwa mieszkańców województwa łódzkiego w kulturze, reintegrację, wzrost aktywności fizycznej i wzajemne przełamywanie poczucia alienacji.

W proponowanym projekcie osoby mają możliwość uczestnictwa w następujących działaniach:

  • warsztaty ceramiki artystycznej,
  • „spotkania z kulturą” - bilety wstępu do instytucji kulturalno-oświatowych, 
  • zajęcia na basenie. 

Zapisy w biurze stowarzyszenia lub pod nr tel. 42 649-18-03.

Projekt współfinansowany z budżetu Wojewody Łódzkiego.