Przyjdź do nas!

W celu realizowania wszelkich zadań związanych z zakresem ochrony zdrowia, dla naszych członków organizujemy:

  • rehabilitację domową i terapie zajęciową – rehabilitacja w domu chorego (program 10-ciu zabiegów odbywających się dwa razy w tygodniu, wszelkiego rodzaju ćwiczenia i masaże)
  • rehabilitacja w ośrodku rehabilitacyjno-opiekuńczym (CRO) – program 15-stu zabiegów odbywających się dwa razy w tygodniu (po wcześniejszej, bezpłatnej konsultacji z neurologiem w siedzibie łódzkiego oddziału Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego), wszelkiego rodzaju ćwiczenia i masaże, zabiegi w kriokomorze.
  • rehabilitacja we własnej sali rehabilitacyjnej – możliwość codziennego korzystania z sali rehabilitacyjnej znajdującej się w siedzibie stowarzyszenia.
  • plenery artystyczne
  • letnie turnusy rehabilitacyjne w ośrodkach rehabilitacyjno – wypoczynkowych
  • działalność informacyjno - szkoleniowa – szkolenia dla osób chorych na SM, szkolenia dla opiekunów, wydawanie biuletynu
  • indywidualne oraz grupowe spotkania z psychologiem
  • spotkania integracyjne – spotkania wielkanocne, wigilijne, cotygodniowe spotkania chorych, ich opiekunów i przyjaciół w siedzibie stowarzyszenia (poniedziałkowe popołudnia w godzinach: 14 – 17)
  • Koło Młodych – spotkania integracyjne w siedzibie stowarzyszenia (środy od godz. 16.00)

 

pozostałe informacje:

składka członkowska wynosi: 36 zł na rok

nr konta na składkę: 98 1440 1231 0000 0000 0342 2356

nr KRS: 0000049771

Telefon kontaktowy: 042 649 – 18 – 03

 

Aby stać się członkiem stowarzyszenia, należy przesłać na adres pocztowy, bądź dostarczyć osobiście wypełnioną deklarację członkowską wraz z kopią aktualnego orzeczenia i wypisu ze szpitala, zawierającą informacje o SM.