Reintegracja kulturalno-oświatowa

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Łódź w okresie od 01.08.2012 do 31.12.2012 roku realizuje projekt pn. „Wsparcie społeczne dla osób z niepełnosprawnością oraz w wieku emerytalnym”.

Celem podjętych działań jest reintegracja kulturalno-oświatowa 15 osób z terenu woj. łódzkiego (znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, posiadających orzeczony stopień niepełnosprawności) poprzez realizację projektu promującego uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i kulturalnym.

Cele szczegółowe:

  • zwiększenie poczucia własnej wartości,
  • zapobieganie izolacji, wycofywania się z życia społecznego osób niepełnosprawnych,
  • zwiększenie poczucia bycia potrzebnym drugiemu człowiekowi i zwiększenie wrażliwości na problemy innych,
  • poprawa sprawności psychicznej,
  • wzrost uczestnictwa osób starszych w życiu kulturalnym.

Projekt zakłada kreowanie pozytywnego i prawdziwego obrazu niepełnosprawności oraz zapewnienie równoprawnej pozycji wśród innych etapów życia człowieka. Poprzez różne formy zajęć osoby niepełnosprawne będą mogły aktywnie spędzić swój wolny czas. 

W proponowanym projekcie osoby niepełnosprawne mają możliwość uczestnictwa w działaniu pn.:

  • „spotkania z kulturą” - zakup biletów wstępu dla osób niepełnosprawnych do instytucji kulturalnych (np. kino, muzeum, teatr, galerie)

Działanie realizowane w programie zwiększają szansę prowadzenia przez osoby niepełnosprawne aktywnego, samodzielnego i niezależnego życia tak długo, jak to tylko możliwe z punktu widzenia zachowanego potencjału zdrowotnego oraz sprawności psychicznej.

Zgłoszenia przyjmowane są osobiście w siedzibie PTSR oraz telefonicznie lub za pomocą e-maila – od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00.

Projekt współfinansowany przez Wojewodę Łódzkiego.