Koło PTSR w Zgierzu

Stowarzyszenie jest Kołem podległym Oddziałowi PTSR w Łodzi. Zebranie założycielskie odbyło się 10.04.2004r. Nasze spotkania odbywają się w ostatni piątek miesiąca w lokalu mieszczącym się przy ulicy Długiej 29a w Zgierzu. Do Koła należy 15 osób chorych na stwardnienie rozsiane i ich opiekunowie.

Władze Koła:

  • Przewodniczący - Jerzy Mikołajczyk
  • Viceprzewodniczący - Dariusz Jacheć
  • Skarbnik - Halina Mikołajczyk

Komisja Rewizyjna:

  • Tadeusz Bednarek
  • Stanisław Smolnik

Dzięki Oddziałowi w Łodzi zorganizowaliśmy rehabilitację dla siedmiu osób w domu chorego. Przeprowadziliśmy dla tych osób konsultacje neurologiczne i psychologiczne. Stan ogólny i psychiczny u tych pacjentów uległ poprawie. Jedna osoba z naszego koła uczestniczyła w turnusie rehabilitacyjnym w Kowalu. W 2009 roku zorganizowaliśmy wycieczkę do Sanktuarium w Licheniu, organizujemy także pikniki na działce z pieczoną kiełbaską i piwem.

Dzięki zaangażowaniu Oddziału w Łodzi uczestniczyliśmy w imprezach integracyjnych „Wielkanoc” oraz „Wigilia”. Mamy możliwość brania czynnego udziału w redagowaniu biuletynu „Płyńmy pod prąd”.

Kontakt:

Jerzy Mikołajczyk – tel. 42 715 00 53