Przekaż jeden procent podatku

Od 1 stycznia 2004 roku każdy Polak może zdecydować sam, komu odda swój 1% podatku. Warunek jest tylko jeden: pieniądze może przeznaczyć jedynie na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP). Podatnicy tak, jak dotychczas chcąc wesprzeć wybraną organizację OPP podają jej nazwę, numer KRS oraz wyliczają właściwą kwotę.

Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego; informacje te przekazuje urząd skarbowy; zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę. Pieniądze - 1% podatku należnego - na konto organizacji przekaże urząd skarbowy w lipcu lub w sierpniu roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe. Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu.

Wniosek podatnika o przekazanie 1% wybranej organizacji, zostanie zrealizowany tylko wtedy, gdy podatnik zapłaci w pełnej wysokości należny podatek. Musi to uczynić w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.

1% można przekazać w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie lub w korekcie zeznania podatkowego, pod warunkiem, że zostanie ona złożona w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu składania zeznań podatkowych (art. 45 c ustawy o pdof).

Kto może przekazać 1% podatku naszej organizacji?

  • podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • podatnik objęty liniową, 19 - procentową stawką podatku,
  • podatnik uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych.

 

Nasze dane:

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Oddział w Łodzi

KRS 0000049771

Załączniki:
Pobierz plik (Oświadczenie.doc)Oświadczenie.doc75 kB