Budujemy wsparcie dla chorych na SM

W ramach realizacji innowacyjnego projektu organizowane były 4 warsztaty dla 80 osób (40 osób chorych na stwardnienie rozsiane i 40 ich opiekunów) z terenu województwa łódzkiego i mazowieckiego. Warsztaty odbywały się w ośrodkach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dwa warsztaty organizowane były dla opiekunów osób mających znaczne trudności w samodzielnym poruszaniu się, np. na wózkach inwalidzkich, a dwa kolejne dla osób, którym choroba pozwala na, przynajmniej częściowe, samodzielne poruszanie się na krótkich odcinkach.

Warsztaty odbywają się w trzech blokach tematycznych:

  • I psychologiczny - poświęcony zagadnieniom związanym z ludzką psychiką oraz możliwymi formami radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
  • II niezależne życie - przenoszenie osób chorych z wózka na łóżko czy radzenia sobie w codziennych czynnościach związanych z opiekowaniem się osobą niepełnosprawną.
  • III poradnictwo socjalne - wskazówki jak pomóc osobie niepełnosprawnej aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym, jakie uprawnienia przysługują ON.

Dodatkowo każdy uczestnik projektu mógł skorzystać z konsultacji indywidualnych z osobami prowadzącymi warsztaty.

Zdjęcia i podsumowanie warsztatówBudujemy wsparcie dla chorych na SM - podsumowanie

Projekt współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych