Rehabilitacja domowa osób chorych na stwardnienie rozsiane

Celem podjętych działań jest umożliwienie chorym na stwardnienie rozsiane, osobom przewlekle i nieuleczalnie chorym korzystania z rehabilitacji w warunkach domowych, wspomaganie procesu rehabilitacji, organizowanie czasu wolnego, a poprzez zwiększenie sprawności fizycznej przywrócenie możliwości samoobsługi, odzyskanie wiary w siebie i chęci do bardziej aktywnego życia z chorobą.

W ramach realizacji zadania zorganizowano specjalistyczną opiekę medyczną w postaci rehabilitacji domowej w domach osób chorych na stwardnienie rozsiane z terenu woj. łódzkiego. Zajęcia są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości chorego. Po konsultacji neurologicznej (zlecenie odpowiednich do stanu zdrowia zabiegów), grupa 40 chorych ze znacznym stopniem niepełnosprawności (poruszających się na wózkach lub leżących) uczestniczy w indywidualnych zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych bezpośrednio w ich domach.

W zależności od wskazań lekarskich oraz stanu pacjenta, jego możliwości i potrzeb każdy chory będzie mógł skorzystać z następujących zabiegów:

  • masaż ręczny klasyczny,
  • ćwiczenia bierne i czynno-bierne,
  • masaże stawu biodrowego,
  • ćwiczenia wzmacniające,
  • masaże kończyn dolnych i kończyn górnych,
  • ćwiczenia równoważne i rozluźniające,
  • udzielanie porad z zakresu dalszych ćwiczeń samodzielnych lub przy pomocy rodziny,
  • udzielanie informacji o istniejącym sprzęcie rehabilitacyjnym i pomocniczym,
  • nauka prawidłowej pielęgnacji leżącego.

W końcowym etapie zajęć grupa 40 chorych zostanie poddana konsultacji psychologicznej (ocena stanu psychicznego - znaczenie zajęć rehabilitacyjnych dla chorego) celem oceny efektywności przebytych zabiegów rehabilitacyjnych i wytyczeniu dalszych kierunków rehabilitacji.

Projekt współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego