Pomocna dłoń

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Łodzi realizuje projekt "Pomocna dłoń" w terminie od 01.04.2013 do 31.12.2013 Projekt skierowany jest do 288 osób niepełnosprawnych chorych na stwardnienie rozsiane  z terenu województw łódzkiego, mazowieckiego i wielkopolskiego. Zakłada opracowanie kompleksowego programu rehabilitacji osób chorych na SM, który obejmie swoim działaniem problemy ruchowe, psychologiczne i społeczne.

Główne działania jakie będą realizowane to:

  • rehabilitacja w ośrodku,
  • rehabilitacja w domu chorego,
  • zajęcia na basenie,
  • choreoterapia,
  • usługi asystenta osoby niepełnosprawnej.

Podjęcie w/w działań pozwoli zwiększyć aktywność społeczną i ruchową osób chorych, co umożliwi spowolnienie rozwoju choroby oraz zmotywuje do bardziej aktywnego życia z chorobą.

Zapisy w biurze stowarzyszenia lub pod nr tel. 42 649 -18 - 03

Projekt współfinansowany ze środków PFRON