Pomocne ręce - profesjonalne wsparcie dla chorych na SM

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Łodzi w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013 realizuje projekt "Pomocne ręce - profesjonalne wsparcie dla chorych na SM" Projekt zawiera przygotowanie i przeprowadzenie 6 szkoleń (3 dla opiekunów i 3 dla asystentów osób chorych na SM, niepełnosprawnych fizycznie) na terenie 3 województw - mazowieckiego, łódzkiego i wielkopolskiego. W każdym województwie odbędą się 2 szkolenia (po jednym dla opiekunów i dla asystentów). W szkoleniach wezmą udział osoby najbliższe osobom chorym przewlekle na SM (bliscy, opiekunowie) oraz osoby niezwiązane z pomocą chorym na SM i osobom niepełnosprawnym, które chcą taką pomoc świadczyć. Szkolenia będą zawierały elementy teoretyczne i praktyczne, a poruszana tematyka dotyczyć będzie najistotniejszych kwestii odnoszących się do choroby, niepełnosprawności i związanych z tymi kwestiami problemami. Zwieńczeniem projektu będzie przeprowadzenie konferencji - zjazdu szkoleniowego dla przedstawicieli oddziałów PTSR z całego kraju, celem podzielenia się informacjami, umiejętnościami i zdobytą wiedzą w trakcie prowadzonych działań.

Zapisy w biurze stowarzyszenia lub pod nr tel. 42 649 -18 - 03

Projekt współfinansowany ze środków PFRON