Rehabilitacja osób chorych na stwardnienie rozsiane w Ośrodku Rehabilitacyjno – Opiekuńczym

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Łodzi realizuje projekt "Rehabilitacja osób chorych na stwardnienie rozsiane w Ośrodku Rehabilitacyjno – Opiekuńczym" w terminie od 06.05.2013 do 31.12.2013. Celem projektu jest stworzenie warunków sprzyjających usamodzielnieniu oraz zwiększeniu sprawności fizycznej dla 10 osób chorych na stwardnienie rozsiane.

Zapisy w biurze stowarzyszenia lub pod nr tel. 42 649 -18 - 03 

 

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Łódzkiego