Rehabilitacja ruchowo-społeczna osób chorych na stwardnienie rozsiane

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Łodzi w okresie od 01.04.2013 do 31.03.2016 realizuje projekt „Rehabilitacja ruchowo-społeczna osób chorych na stwardnienie rozsiane” Projekt zakłada tworzenie warunków sprzyjających samodzielnemu funkcjonowaniu 300 osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych rozwijających aktywność społeczną osób chorych na stwardnienie rozsiane. Usługi na rzecz osób niepełnosprawnych świadczone są w placówce w sposób ciągły, tzn. 5 dni w tygodniu przez cały rok.

Główne działania, jakie będą realizowane to:

  • rehabilitacja w sali,
  • rehabilitacja domowa,
  • zajęcia relaksacyjno – koncentrujące (tai – chi),
  • warsztaty emisji głosu,
  • terapia zajęciowa,
  • usługi asystenckie.

Zapisy w biurze stowarzyszenia lub pod nr tel. 42 649 -18 - 03

Projekt współfinansowany ze środków PFRON