Dane kontaktowe:

 • e - mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • sekretariat: tel/fax 42 649 18 03
 • rehabilitacja: tel 505 034 909
 • adres: ul. ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 18
  90-349,  Łódź
 • nr konta: 
  98 1440 1231 0000 0000 0342 2356

 

 

 

Zaprogramowani na pomaganie 3

Budujemy wsparcie dla chorych na SM

W ramach realizacji innowacyjnego projektu organizowane były 4 warsztaty dla 80 osób (40 osób chorych na stwardnienie rozsiane i 40 ich opiekunów) z terenu województwa łódzkiego i mazowieckiego. Warsztaty odbywały się w ośrodkach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dwa warsztaty organizowane były dla opiekunów osób mających znaczne trudności w samodzielnym poruszaniu się, np. na wózkach inwalidzkich, a dwa kolejne dla osób, którym choroba pozwala na, przynajmniej częściowe, samodzielne poruszanie się na krótkich odcinkach.

Warsztaty odbywają się w trzech blokach tematycznych:

 • I psychologiczny - poświęcony zagadnieniom związanym z ludzką psychiką oraz możliwymi formami radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
 • II niezależne życie - przenoszenie osób chorych z wózka na łóżko czy radzenia sobie w codziennych czynnościach związanych z opiekowaniem się osobą niepełnosprawną.
 • III poradnictwo socjalne - wskazówki jak pomóc osobie niepełnosprawnej aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym, jakie uprawnienia przysługują ON.

Dodatkowo każdy uczestnik projektu mógł skorzystać z konsultacji indywidualnych z osobami prowadzącymi warsztaty.

Zdjęcia i podsumowanie warsztatówBudujemy wsparcie dla chorych na SM - podsumowanie

Projekt współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Centrum Informacji Osób Niepełnosprawnych

okres realizacji od 16.08.2011r. do 15.12.2011r.

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest wsparcie osób niepełnosprawnych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej poprzez ułatwienie dostępu do bezpłatnego poradnictwa indywidualnego oraz wsparcia psychologicznego. 

Cele szczegółowe: 

 • wyrównanie szans osób niepełnosprawnych i ich rodzin
 • zwiększenie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym
 • ułatwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do usług poradnictwa społeczno-prawnego i obywatelskiego.

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowi 50 osób niepełnosprawnych zamieszkujących województwo łódzkie. 

 • osoby niepełnosprawne z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności (wydane przez Komisję ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności)
 • osoby niepełnosprawne z orzeczeniem o niezdolności do pracy (wydane przez ZUS)

Formy wsparcia:

Utworzenie punktu wsparcia pn.: „Centrum Informacji Osób Niepełnosprawnych” (CION) znajdującego się w Oddziale Łódzkim Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 255/267. Każdy uczestnik projektu będzie mógł skorzystać z następujących bezpłatnych form wsparcia: 

 • porad prawnych 
 • porad specjalisty ds. uprawnień osób niepełnosprawnych 
 • usług pracownika socjalnego 
 • indywidualnych spotkań z psychologiem 

Porady udzielane są w biurze O/Łódzkiego PTSR lub w domu osoby chorej, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym, e-mailowym bądź osobistym. Zgłoszenia przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00 i przekazywane do rozpatrzenia odpowiedniemu specjaliście.

Kontakt: 

tel.: 42 649 18 03, 516 05 03 05
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt współfinansowany ze środków Wojewody Łódzkiego

Tworzymy wspólne jutro

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych bezrobotnych osób niepełnosprawnych, zamieszkujących tereny gmin: Andrespol, Tuszyn, Rzgów, Aleksandrów Łódzki oraz miasta Konstantynów Łódzki, poprzez wzrost ich umiejętności społecznych oraz zmianę świadomości społecznej dotyczącej aktywności lokalnej. Cel ten będzie realizowany poprzez:

 • Szkolenie z zakresu aktywizacji zawodowej 
 • Kurs języka angielskiego
 • Podstawowy kurs obsługi komputera
 • Zaawansowany kurs obsługi komputera

W ramach wsparcia towarzyszącego przeprowadzone będą konsultacje z pracownikiem socjalnym oraz indywidualne spotkania z doradcą zawodowym. 

Cele szczegółowe projektu:

 • zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego,
 • zwiększenie samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
 • podniesienie kwalifikacji zawodowych,
 • utworzenie profilu osoby gotowej do podjęcia zatrudnienia,
 • zwiększenie świadomości, wiedzy i akceptacji społecznej,
 • wzrost aktywności w poszukiwaniu pracy.

Rekrutacja do projektu rozpocznie się 01.04.2011 i potrwa do dnia 31.05.2011. Zgłoszenia przyjmowane będą poprzez kontakt bezpośredni, telefoniczny lub mailowy.

Dokumentami wymaganymi na etapie rekrutacji są:

 • Kwestionariusz zgłoszeniowy
 • Kserokopia dowodu osobistego z potwierdzeniem zameldowania na terenie województwa łódzkiego w gminach i mieście objętych projektem ( w przypadku zameldowania tymczasowego również kopie dokumentów potwierdzających zameldowanie tymczasowe)

Telefon kontaktowy: 42 649 18 03
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.