Dane kontaktowe:

 • e - mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • sekretariat: tel/fax 42 649 18 03
 • rehabilitacja: tel 505 034 909
 • adres: al. Marszałka J. Piłsudskiego 133D lok. 305A, 92-318,  Łódź
 • nr konta: 
  98 1440 1231 0000 0000 0342 2356

 

 

 

Zaprogramowani na pomaganie

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego w Łodzi jest realizatorem projektu „Zaprogramowani na pomaganie” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne wśród 200 osób niepełnosprawnych (142K, 58M), chorych na stwardnienie rozsiane (SM-łac. Sclerosis Multiplex) oraz 50 osób z ich otoczenia (30K, 20M) z terenu woj. łódzkiego w okresie od 01.02.2016 r. do 31.12.2018 r. poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem zgodnie z zapisami Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych (KPON), w której uznaje się prawo do niezależnego życia w społeczeństwie.

Uczestnikami projektu będą zarówno mężczyźni, jak i kobiety, w wieku od 18 do 88 r.ż. Wsparcie w pierwszej kolejności kierowane będzie do osób, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego zgodnie z ustawą oraz do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i/lub z niepełnosprawnościami sprężonymi.

Osoby w chwili przystąpienia do projektu będą musiały spełniać następujące warunki:

 • zamieszkiwać/uczyć się/pracować na terenie woj. łódzkiego
 • posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności  - mieć zdiagnozowane stwardnienie rozsiane - potwierdzone oświadczeniem lub zaświadczeniem od lekarza i/lub kartą informacyjną ze szpitala;
 • w przypadku braku możliwości uzyskania stosownych dokumentów potwierdzających kwalifikowalność uczestników będących osobami niepełnosprawnymi – ich kwalifikowalność będzie potwierdzana oświadczeniem.

Drugą grupą będzie 50 osób z otoczenia (30K–60% i 20M–40%), które jest niezbędne dla skutecznego wsparcia ON. Otoczenie osób z SM  to osoby spokrewnione lub niespokrewnione z nimi wspólnie zamieszkujące i gospodarujące, a także inne osoby z ich najbliższego środowiska. Osoby z otoczenia w chwili przystąpienia do projektu będą musiały zamieszkiwać/uczyć się/pracować na terenie woj. łódzkiego oraz być wskazanym przez ON jako opiekun/bliski – deklaracja ON. 

Co oferuje projekt? 

 • indywidualne i grupowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych,
 • konsultacje specjalistyczne m.in. logopedyczne, neurologiczne, psychologiczne, dietetyczne, pielęgniarskie,
 • zabiegi fizjoterapeutyczne,
 • grupy wsparcia,
 • usługi asystenta osobistego,
 • warsztaty aktywności społecznej,

Wsparciem będą objęte również osoby z najbliższego otoczenia chorych na SM:

 • indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne,
 • grupy wsparcia.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt:

ul. Przybyszewskiego 255/267
92 – 338 Łódź,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 42 649 18 03, 506 665 173