Dane kontaktowe:

 • e - mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • sekretariat: tel/fax 42 649 18 03
 • rehabilitacja: tel 505 034 909
 • adres: al. Marszałka J. Piłsudskiego 133D lok. 305A, 92-318,  Łódź
 • nr konta: 
  98 1440 1231 0000 0000 0342 2356

 

 

 

Aktywny w pracy – aktywny w życiu

„Aktywny w pracy – aktywny w życiu”– realizowany w okresie 01.04.2019 r. do 31.03.2022 r.

Projekt skierowany jest do grupy 120 osób niepełnosprawnych (100 osób w pierwszym okresie realizacji) ze stwardnieniem rozsianym(SM) z terenu województw: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie, wielkopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie, zachodniopomorskie.

Projekt zakłada określenie i rozwój kompetencji społeczno - zawodowych osób z SM zwiększających ich szanse na wejście na rynek pracy i utrzymanie zatrudnienia poprzez zapewnienie kompleksowego wsparcia aktywizującego zawodowo i społecznie.

Główne działania, jakie są realizowane w ramach projektu:

 • staże
 • kursy, szkolenia zawodowe i językowe
 • grupy środowiskowego wsparcia
 • usługi poradnictwa i pośrednictwa pracy
 • indywidualne i grupowe zajęcia usprawniające ruchowo
 • konsultacje specjalistów „niezależnego życia”
 • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
 • warsztaty aktywizacji zawodowej i społecznej
 • warsztaty komunikacji interpersonalnej.

Uczestnicy projektu:

Grupą docelową projektu jest 100 os. w wieku aktywności zawodowej, tj. powyżej 18 roku życia do 60 roku życia dla kobiet i 65 roku życia dla mężczyzn, posiadających aktualne orzeczenie o znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności (nie więcej niż 20% ogółu), a także oświadczenie BO lub zaświadczenie lekarskie z rozpoznaniem SM z terenu woj.: dolnośląskie, kujawsko–pomorskie, łódzkie, mazowieckie, podkarpackie, świętokrzyskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie.

Osoby w chwili przystępowania do projektu będą musiały spełniać następujące warunki:

 • na dzień rekrutacji do projektu nie być zatrudnione,
 • posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności znacznym, umiarkowanym lub lekkim (nie więcej niż 20% ogółu),
 • mieć ukończone 18 r. ż. do ukończenia 60 r. ż. w przypadku kobiet (K) i do ukończenia 65 r. ż. w przypadku mężczyzn (M);
 • mieć zdiagnozowane SM- potwierdzone oświadczeniem beneficjenta i/lub zaświadczeniem od lekarza lub kartą informacyjną ze szpitala;

Przyjmowanie zgłoszeń:

Biuro Projektu: PTSR Oddział w Łodzi

ul. Nastrojowa 10, 91-496 Łódź

 tel. 506-665-173; 505-034-909, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt współfinansowany ze środków środków PFRON