Dane kontaktowe:

 • e - mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • sekretariat: tel/fax 42 649 18 03
 • rehabilitacja: tel 505 034 909
 • adres: al. Marszałka J. Piłsudskiego 133D lok. 305A, 92-318,  Łódź
 • nr konta: 
  98 1440 1231 0000 0000 0342 2356

 

 

 

Zaprogramowani na pomaganie 3

Płyńmy pod prąd


 

Celem zadania jest zapewnienie dostępu do informacji i specjalistycznych usług, a także wiedzy dotyczącej niepełnosprawności. Celem jest także propagowanie rzetelnych informacji na temat choroby stwardnienie rozsiane (SM), pozytywnych sposobów radzenia sobie z nią i pomocy jaką świadczą organizacje skupiające chorych, a szczególnie Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego (PTSR).

W okresie kwiecień 2023 – marzec 2024 planujemy publikację 5 numerów biuletynu „Płyńmy pod prąd” w ilości 2500 egzemplarzy każdy.

Publikowane materiały ułożone będą w czterech działach tematycznych:

 1. Nowości-artykuły z dziedziny medycyny, psychologii itp. pisane przez lekarzy i specjalistów współpracujących od wielu lat ze stowarzyszeniem
 2. Centrum Informacyjne-najaktualniejsze porady prawne, a także dotyczące pracy, nauki i działalności organizacji pozarządowych pisane przez pracowników urzędów i instytucji z terenu całego kraju.
 3. Kultura i edukacja - artykuły dotyczące świata kultury i sztuki oraz fachowe porady i informacje dotyczące zagadnień związanych z uprawnieniami osób niepełnosprawnych.
 4. Wydarzenia-bieżące wydarzenia w Oddziale Łódzkim PTSR, relacje z wycieczek, wyjazdów, spotkań integracyjnych, a także informacje dotyczące wydarzeń w mieście/regionie oraz listy od czytelników

Dystrybucja-prowadzona będzie wielokanałowo przez:

 • odbiór w siedzibie Oddziału Łódzkiego PTSR - każda osoba odbierająca biuletyn zobligowana będzie do potwierdzenia odbioru na liście rozdystrybuowanych egzemplarzy.
 • pocztę - biuletyn wysyłany będzie do Oddziałów PTSR z całej Polski, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, domów pomocy społecznej, przychodni neurologicznych, szpitali, Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu całej Polski.
 • Internet (wydanie internetowe biuletynu)-wersja PDF umieszczona zostanie na stronie internetowej, link na facebooku PTSR O/Łódź.
 • Wolontariuszy - dostarczany do osób, których stan zdrowia uniemożliwia odbiór osobisty oraz do instytucji z terenu miasta Łodzi.

Zapraszamy chętnych do współpracy przy wydawaniu naszego biuletynu!!!

Projekt współfinansowany ze środków PFRON

 

Rehabilitacja ruchowo – społeczna osób chorych na stwardnienie rozsiane

Wieloletni projekt jest realizowany od 1 kwietnia 2022 roku do końca marca 2023 roku. Jego głównym celem jest zwiększenie samodzielności 100 osób z niepełnosprawnością, chorych na stwardnienie rozsiane poprzez prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych oraz podjęcie działań rozwijających ich aktywność społeczną. 

Usługi na rzecz osób z niepełnosprawnością świadczone są w sposób ciągły w placówce  5 dni w tygodniu przez cały rok.

Główne działania, jakie są realizowane w ramach projektu: 

 • grupowe zajęcia ogólnousprawniające na sali,
 • masaż leczniczy na sali,
 • indywidualne konsultacje specjalistów,
 • warsztaty emisji głosu,
 • aerobik,
 • warsztaty dietetyczne,
 • ćwiczenia indywidualne metodą pnf i Bobath
 • usługi asystenta osobistego
 • specjalistyczne zabiegi rehabilitacyjne w ośrodkach.

Osoby w chwili przystępowania do projektu będą musiały spełniać następujące warunki:

 • posiadać aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności znacznym,umiarkowanym lub lekkim,
 • zamieszkiwać na terenie województwa łódzkiego,
 • mieć ukończony 18 r. życia,
 • mieć zdiagnozowane SM- potwierdzone oświadczeniem beneficjenta i/lub zaświadczeniem od lekarza lub kartą informacyjną ze szpitala,

Na dzień rozpoczęcia projektu nie mogą być :

 • uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej,
 • uczestnikami środowiskowego domu samopomocy.

Zgłoszenia przyjmowanie będą w okresie kwiecień 2022 – styczeń 2023. W przypadku większej, niż zakładano liczby uczestników decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Przyjmowanie zgłoszeń:

Biuro Projektu: PTSR Oddział w Łodzi

ul. ks. bpa W. Tymienieckiego 18,  90-349 Łódź

tel. 42 649 18 03, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt współfinansowany ze środków PFRON

Sprawić Moc 6

Realizowany w okresie 01.04.2022 r. do 31.03.2023 r.

 

Projekt skierowany jest do 430 ON chorych na stwardnienie rozsiane z terenu woj. mazowieckiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, kujawsko-pomorskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego. Projekt zakłada przeprowadzenie kompleksowego programu wsparcia osób chorych na SM, który obejmie swoim działaniem problemy ruchowe, psychologiczne i społeczne.

Główne działania jakie są realizowane to:

 • usługi wspierające - asystenta osoby chorej na SM;
 • indywidualne zajęcia usprawniające – rehabilitacja w domu chorego,
 • rehabilitacja w ośrodku;
 • indywidualne konsultacje specjalistów np. (psycholog, psychiatra, prawnik, logopeda, dietetyk, pielęgniarka);
 • warsztaty wyjazdowe "Niezależnego życia".

Osoby z SM w chwili przystąpienia do projektu będą musiały spełniać następujące warunki:

 • posiadać orzeczenie o znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności (maksymalnie 10% ogółu BO) lub równoważne,
 • zamieszkiwać na teranie woj. mazowieckiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego. 
 • mieć zdiagnozowane stwardnienie rozsiane,
 • wypełnić formularz zgłoszeniowy i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • podpisać oświadczenie, że na dzień rozpoczęcia realizacji projektu nie są: uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy, Warsztatów Terapii Zajęciowej.

W przypadku większej, niż zakładano liczby uczestników decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Przyjmowanie zgłoszeń:

Biuro Projektu: PTSR Oddział w Łodzi

ul. ks. bpa W. Tymienieckiego 18, 90-349 Łódź

 tel. 42 649 18 03, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Opłatek 2022

Opłatek 2022 – impreza kulturalna dla osób chorych na stwardnienie rozsiane

Realizowany od 1.07.2022 r. do 31.12.2022 r.

Celem zadania jest włączanie społeczne 200 osób z niepełnosprawnością poprzez wspólne obchodzenie Świąt Bożego Narodzenia. Planowane spotkanie ma za zadanie przeciwdziałać dyskryminacji, poczuciu osamotnienia i odrzucenia przez otaczające środowisko poprzez wspólne obchodzenie Wigilii, a przede wszystkim przekazanie wartości kulturowych związanych ze Świętami Bożego Narodzenia. Coroczne spotkanie jest dla nich bardzo krzepiące i motywujące, ponieważ na moment mają możliwość zapomnienia o trudach życia codziennego spowodowanych ograniczonym kontaktem ze środowiskiem zewnętrznym.

Cele szczegółowe: 

 • umożliwienie procesu integracji osób z niepełnosprawnością,
 • odnowienie utrudnionych przez chorobę kontaktów,
 • umożliwienie kontaktu z nowymi członkami Stowarzyszenia,
 • poprawa samopoczucia ON.

https://www.lodzkie.pl/ 

 

Rządowy program wspierania rozwoju organizacji poradniczych na lata 2022-2033

DOFINANSOWANIE: 390 000.00 zł 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 390 000.00 zł 

Projekt pod nazwą „Rządowy program wspierania rozwoju organizacji poradniczych na lata 2022-2033” ma na celu rozwój poradnictwa w Polskim Towarzystwie Stwardnienia Rozsianego.Stowarzyszenie posiada wieloletnie doświadczenie w poradnictwie, ale różnorodność i możliwości oferty są zbyt ograniczone. Chcielibyśmy rozwinąć te działania, poprzez objęcie wsparciem wszystkich osób potrzebujących pomocy z terenu Polski oraz osób  i rodzin napływających do Polski z Ukrainy oferując im kompleksowe wsparcie w sytuacjach kryzysowych.

W projekcie zatrudnieni zostaną wykwalifikowani specjaliści (m.in. psycholodzy i psychoterapeuci, pedagodzy, pracownik socjalny, prawnik, coach) z dużym doświadczeniem zawodowym w świadczeniu poradnictwa dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży. W zależności od potrzeb – świadczyć oni będą pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną, udzielają wsparcia, udzielają psychoedukacji. Zajmiemy się prowadzeniem psychoterapii indywidualnej oraz grup terapeutycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz osób i rodzin z Ukrainy, aby zaoferować im kompleksowe wsparcie w sytuacjach kryzysowych.

Opis grupy docelowej

Pomoc skierowana będzie do następujących grup społecznych:

dzieci i młodzieży, osób powyżej 18 roku życia, obywateli napływających do Polski z Ukrainy (dorosłych oraz rodzin z dziećmi), osób starszych oraz z niepełnosprawnością. Pomoc dla mieszkańców Ukrainy będzie dla nas w szczególności ważna, ponieważ obywatele tego kraju, obecnie potrzebują specjalistycznej pomocy. Wynika to z trudnej sytuacji politycznej i przymusowego opuszczenia kraju. Dyżury telefoniczne oraz tłumacz wspomoże również szybką pomoc dla obywateli Ukrainy. Pomoc kierujemy do całych rodzin, do dzieci, które mają trudności w funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej, trudności w uczeniu się. Dyżur pedagoga ma również na celu działania z zakresu profilaktyki uniwersalnej, a zatem obejmowanie wsparciem i opieką rodzin, które potrzebują wsparcia w zakresie realizowania ról małżeńsko-rodzinnych na wszystkich etapach cyklu rozwoju rodziny. Działania kierowane są do osób starszych oraz z niepełnosprawnością, aby udostępniać, propagować poradnictwo z zakresu: psychologii, prawa, rehabilitacji czy poradnictwa socjalnego.

Projekt jest realizowany od 01.08.2022 do 31.12.2023.

Bezpośrednim efektem będzie:

 • zorganizowanie 650 godzin porad z psychoterapeutą, psychologiem, pedagogiem,
 • zorganizowanie 285,5 godzin porad z coach'em,
 • zorganizowanie 180 godzin porad z prawnikiem,
 • zorganizowanie 260 godzin porad z pracownikiem socjalnym,
 • zorganizowanie 950 godzin porad z rehabilitantem,
 • zorganizowanie 300 godzin specjalistycznych porad online,
 • zorganizowanie 250 godzin dyżurów telefonicznych ze specjalistami,
 • zorganizowanie 1 kurs o tematyce Dress Code,
 • zorganizowanie 2 kursów o tematyce kompetencji miękkich,
 • zorganizowanie 70 godzin grup wsparcia.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt:

ul. ks. bpa W. Tymienieckiego 18, 
90-349 Łódź
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 42 649 18 03

 Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania na dole strony.