Dane kontaktowe:

 • e - mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • sekretariat: tel/fax 42 649 18 03
 • rehabilitacja: tel 505 034 909
 • adres: ul. ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 18
  90-349,  Łódź
 • nr konta: 
  98 1440 1231 0000 0000 0342 2356

 

 

 

Zaprogramowani na pomaganie 3

Sprawni niepełnosprawni

w okresie 01.10.2019 r. do 19.12.2019 r.

Celem zadania jest przeprowadzenie rehabilitacji leczniczej w ośrodku rehabilitacyjnym oraz konsultacje ze specjalistami umożliwiające chorym utrzymanie sprawności fizycznej i psychicznej na możliwie najwyższym poziomie. 

Projekt  przeznaczony dla grupy 10 osób z województwa łódzkiego, będących członkami stowarzyszenia PTSR Oddział Łódzki.

Zadanie to ma poprawić u osób chorych kondycję fizyczną, stan funkcjonalny, a także zmniejszyć ryzyko chorób cywilizacyjnych wynikających z niskiej aktywności ruchowej. Dzięki systematycznym ćwiczeniom pomóc chorym odzyskać większą kontrolę nad własnym organizmem i zapewnić większą niezależność w życiu.

Cele szczegółowe:

 • ułatwienie 10 osobom dostępu do indywidualnej, systematycznej i specjalistycznej rehabilitacji w ośrodkach rehabilitacyjnych.
 • zapewnienie 10 osobom konsultacji ze specjalistami, mających im poprawić sprawność fizyczną i psychiczną.
 • zwiększenie uczestnictwa 10 osób niepełnosprawnych w życiu społecznym.
 • organizowanie czasu wolnego 10 osobom niepełnosprawnym.
 • odzyskanie wiary w siebie i chęci do bardziej aktywnego życia z chorobą u 10 osób niepełnosprawnych.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

Zapisy w biurze stowarzyszenia lub pod nr tel. 42 649 18 03

Projekt współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego.

 

Rehabilitacja domowa osób ze stwardnieniem rozsianym

W okresie 30.04.2019 r. do 23.12.2019 r.

Celem projektu jest przeprowadzenie rehabilitacji leczniczej w warunkach domowych dla 9 osób z niepełnosprawnością z terenu miasta Łodzi, która przyczyni się do nabycia, rozwinięcia i/lub podtrzymywania umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób chorych na SM. Ćwiczenia mają poprawić u osób chorych kondycję fizyczną, stan funkcjonalny, a także zmniejszyć ryzyko chorób cywilizacyjnych wynikających z niskiej aktywności ruchowej.

Cele szczegółowe:

 • ułatwienie 9 osobom dostępu do systematycznej i specjalistycznej rehabilitacji domowej,
 • zwiększenie sprawności fizycznej u 9 osób niepełnosprawnych,
 • zwiększenie uczestnictwa 9 osób niepełnosprawnych w życiu społecznym,
 • organizowanie czasu wolnego 9 osobom niepełnosprawnym,
 • odzyskanie wiary w siebie i chęci do bardziej aktywnego życia z chorobą u 9 osób niepełnosprawnych.

Zapisy w biurze stowarzyszenia lub pod nr tel. 42 649-18-03

Zadanie ,,Rehabilitacja domowa osób ze stwardnieniem rozsianym’’ jest realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi.

 

 

Kompleksowe wsparcie dla osób chorych na SM 2

„Kompleksowe wsparcie dla osób chorych na SM” – to nowy projekt, realizowany w okresie 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.

Projekt jest skierowany do osób z niepełnosprawnością – chorych na stwardnienie rozsiane z terenu województw: łódzkiego, mazowieckiego i zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, dolnośląskiego.. Projekt zakłada opracowanie kompleksowego programu grupowych i indywidualnych zajęd, usług asystencji osobistej oraz warsztatów usprawniających, które obejmują swoim działaniem problemy ruchowe, psychologiczne i społeczne.

Główne działania to:

 • rehabilitacja domowa;
 • rehabilitacja w ośrodku;
 • usługi asystenta osoby chorej na SM;
 • indywidualne konsultacje specjalistów (np. psycholog, psychiatra, prawnik, logopeda, dietetyk);
 • warsztaty ceramiki artystycznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty choreoterapii;
 • usprawniające warsztaty wyjazdowe;
 • basen.

Osoby ze stwardnieniem rozsianym w chwili przystąpienia do projektu będą musiały spełniać następujące warunki:

 • posiadać orzeczenie o znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności (maksymalnie 10% ogółu BO) lub równoważne,
 • zamieszkiwać na teranie woj. łódzkiego, mazowieckiego lub zachodniopomorskiego,
 • mieć zdiagnozowane stwardnienie rozsiane – potwierdzone oświadczeniem beneficjenta,
 • wypełnić formularz zgłoszeniowy i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • podpisać oświadczenie, że na dzień rozpoczęcia realizacji projektu nie są: uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy.

Przyjmowanie zgłoszeń:

Biuro Projektu: PTSR Oddział w Łodzi

ul. Nastrojowa 10, 91-496 Łódź

 tel. 506-665-173; 505-034-909, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Projekt współfinansowany ze środków środków PFRON

Zaprogramowani na pomaganie 2

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego w Łodzi zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „Zaprogramowani na pomaganie 2” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, chore na stwardnienie rozsiane z terenu woj. łódzkiego posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz otoczenie tych osób.

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne wśród 250 osób niepełnosprawnych ze stwardnieniem rozsianym (SM-łac. Sclerosis Multiplex) oraz 50 osób z ich otoczenia z terenu woj. łódzkiego (powiaty: m. Łódź, Łódzki - wschodni, zgierski) w okresie od 01.04.2019 r.do 30.06.2021r. poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem zgodnie z zapisami Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych (KPON), w której uznaje się prawo do niezależnego życia w społeczeństwie.

Co oferuje projekt?

 • indywidualne i grupowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych,
 • konsultacje specjalistyczne m.in. logopedyczne, neurologiczne, psychologiczne, dietetyczne, pielęgniarskie,
 • zabiegi fizjoterapeutyczne,
 • grupy wsparcia,
 • usługi asystenta osobistego,
 • warsztaty aktywności społecznej,

Wsparciem będą objęte również osoby z najbliższego otoczenia chorych na SM:

 • indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne,
 • grupy wsparcia.

Planowane efekty:

 • wzrost poziomu aktywności społecznej
 • zmniejszenia uzależnienia od opieki instytucjonalnej i stacjonarnej
 • zmniejszenie roli rodziny w opiece nad chorym
 • rozbudzenie wiary we własne możliwości
 • utrzymanie w jak największym stopniu samodzielności w zakresie samoobsługi, życia społecznego i zawodowego

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt:

ul. ks. bpa W. Tymienieckiego 18, 
90-349 Łódź
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 42 649 18 03