Dane kontaktowe:

 • e - mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • sekretariat: tel/fax 42 649 18 03
 • rehabilitacja: tel 505 034 909
 • adres: ul. ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 18
  90-349,  Łódź
 • nr konta: 
  98 1440 1231 0000 0000 0342 2356

 

 

 

Zaprogramowani na pomaganie 3

Rehabilitacja domowa dla osób chorych na stwardnienie rozsiane

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Łodzi realizuje projekt „Rehabilitacja domowa osób ze stwardnieniem rozsianym” w okresie od 01.07.2018 r. do 19.12.2018 r.

Projekt zakłada nabywanie, rozwijanie i podtrzymanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania.  Beneficjentami będzie 18 osób ze stwardnieniem rozsianym (SM) z terenu woj. łódzkiego (powiaty m. Łódź, łódzki wschodni, zgierski.

Celem podjętych działań jest nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością - podniesienie poziomu świadczonych usług medycznych, ułatwienie dostępu do systematycznej i specjalistycznej rehabilitacji, zwiększenie sprawności fizycznej, zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym, poprawa stanu psychicznego, odzyskanie wiary w siebie i chęci do bardziej aktywnego życia z chorobą.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

Zapisy w biurze stowarzyszenia lub pod nr tel. 42 649 18 03

Zadanie „Rehabilitacja domowa osób ze stwardnieniem rozsianym” jest realizowane ze środków PFRON będących w dyspozycji  Województwa Łódzkiego.

 

Sprawić moc 2

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Łodzi realizuje projekt „Sprawić Moc 2” w okresie od 01.04.2018 r. do 31.12.2018 r.

Projekt skierowany jest do 176 osób niepełnosprawnych chorych na stwardnienie rozsiane z terenu województw mazowieckiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego i świętokrzyskiego. Projekt zakłada opracowanie kompleksowego programu rehabilitacji osób chorych na SM, który obejmie swoim działaniem problemy ruchowe, psychologiczne i społeczne.

Głównym celem projektu jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych poprzez wdrożenie kompleksowego programu grupowych i indywidualnych zajęć oraz warsztatów mających na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego ich funkcjonowania.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

Zapisy w biurze stowarzyszenia lub pod nr tel. 42 649 18 03

Projekt współfinansowany ze środków PFRON

Rehabilitacja ruchowo – społeczna osób chorych na stwardnienie rozsiane

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Łodzi realizuje projekt „Rehabilitacja ruchowo – społeczna osób chorych na stwardnienie rozsiane” w okresie od 01.04.2018 r. do 31.03.2021 r.

Projekt tworzy warunki sprzyjające samodzielnemu funkcjonowaniu 90 os. z niepełnosprawnością, chorych na stwardnienie rozsiane poprzez prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych rozwijających ich aktywność społeczną. Usługi na rzecz osób z niepełnosprawnością świadczone są w placówce w sposób ciągły, tzn. 5 dni w tygodniu przez cały rok.

Główne realizowane działania to:

 • grupowe zajęcia ogólnousprawniające na sali,
 • masaż leczniczy na sali,
 • indywidualne konsultacje specjalistów,
 • warsztaty emisji głosu,
 • aerobik,
 • terapia zajęciowa,
 • ćwiczenia indywidualne metodą pnf i Bobath,
 • usługi asystenta osobistego

oraz działania uzupełniające dla podopiecznych placówki: specjalistyczne zabiegi rehabilitacyjne w ośrodku i zajęcia aerobiku.

W/w działania zwiększają aktywność społeczną i ruchową osób chorych, spowalniają rozwój choroby, a przede wszystkim przywracają zdolność samoobsługi i motywują do bardziej aktywnego życia z chorobą. Zajęcia dostosowane będą do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.

REKRUTACJA:

Osoby ze stwardnieniem rozsianym w chwili przystępowania do projektu będą musiały spełniać następujące warunki:

 • posiadać aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów)
 • zamieszkiwać na terenie woj. łódzkiego,
 • mieć zdiagnozowane stwardnienie rozsiane - potwierdzone oświadczeniem beneficjenta lub zaświadczeniem od lekarza i/lub kartą informacyjną ze szpitala;

Na dzień rozpoczęcia projektu nie mogą być:

 • uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej,
 • uczestnikami środowiskowego domu samopomocy

Zgłoszenia przyjmowane będą telefonicznie, mailowo, bądź bezpośrednio w placówce, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00 w okresie kwiecień 2018 - styczeń 2019. Przyjmowane zgłoszenia rejestrowane będą w bazie Wnioskodawcy.

Proces rekrutacji będzie przebiegał w III etapach:

 • I etap rekrutacji: opracowane zostaną procedury rekrutacyjne dla beneficjentów m.in. „Regulamin rekrutacji dla projektu" i dokumentacja projektowa (np. ankiety, formularze zgłoszeniowe, wzory kart zabiegowych, rehabilitacyjnych).
 • II etap rekrutacji: wyemitowane zostaną ogłoszenia na stronie internetowej PTSR o/Łódź oraz biuletynie ,,Płyńmy pod prąd". Informacje zostaną zamieszczone w instytucjach, w których przebywają osoby chore na SM (np. Poradniach Neurologicznych, Zdrowia Psychicznego, Oddziałach Rehabilitacji w szpitalach i przychodniach, Ośrodkach Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie oraz Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej, Wydziałach Zdrowia przy Urzędach Miasta). Odbywać się będą spotkania z potencjalnymi beneficjentami projektu.
 • III etap rekrutacji: na tym etapie osoba, która spełni warunki dostępu do projektu podpisze deklarację udziału w projekcie, zapozna się z „Regulaminem rekrutacji”, okaże wymagane dokumenty, wypełni formularz zgłoszeniowy i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Interdyscyplinarny zespół specjalistów (rehabilitant, psycholog i lekarz) określi kompetencje i stopień umiejętności oraz samodzielności BO i opracuje Indywidualny Plan Działania (IPD). Specjaliści wskażą rokowania co do możliwości realizacji celu projektu w odniesieniu do danego beneficjenta ostatecznego.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

Zapisy w biurze stowarzyszenia lub pod nr tel. 42 649 18 03

Projekt współfinansowany ze środków PFRON

Pomocna Dłoń 3

„Pomocna Dłoń 3” – realizowany w okresie 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r.

Projekt jest skierowany do osób z niepełnosprawnością chorych na stwardnienie rozsiane z terenu województw: łódzkiego, mazowieckiego i zachodniopomorskiego. 

Głównym celem projektu jest zwiększenie samodzielności osób chorych na stwardnienie rozsiane z niepełnosprawnością fizyczną poprzez wdrożenie kompleksowego programu grupowych i indywidualnych zajęć oraz warsztatów mających na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego ich funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym.

Główne działania:

 • rehabilitacja w domu;
 • rehabilitacja w ośrodku;
 • choreoterapia;
 • indywidualne zajęcia na basenie;
 • warsztaty umiejętności społecznych i relaksacji - warsztat z psychologiem;
 • konsultacje indywidualne specjalistów;
 • warsztaty umiejętności autoprezentacji i poszukiwania pracy;
 • warsztaty umiejętności społecznych i relaksacji - warsztat relaksacji. 

Osoby ze stwardnieniem rozsianym w chwili przystąpienia do projektu będą musiały spełniać następujące warunki:

 • posiadać orzeczenie o znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności (maksymalnie 10% ogółu BO) lub równoważne,
 • zamieszkiwać na teranie woj. łódzkiego, mazowieckiego lub zachodniopomorskiego,
 • mieć zdiagnozowane stwardnienie rozsiane – potwierdzone oświadczeniem beneficjenta,
 • wypełnić formularz zgłoszeniowy i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • podpisać oświadczenie, że na dzień rozpoczęcia realizacji projektu nie są: uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy.

Przyjmowanie zgłoszeń:

Biuro Projektu: PTSR Oddział w Łodzi

ul. Nastrojowa 10, 91-496 Łódź

 tel. 506-665-173; 505-034-909, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Projekt współfinansowany ze środków środków PFRON

Płyńmy pod prąd

Celem zadania jest zapewnienie dostępu do informacji i specjalistycznych usług, a także wiedzy dotyczącej niepełnosprawności. Celem jest także propagowanie rzetelnych informacji na temat choroby stwardnienie rozsiane (SM), pozytywnych sposobów radzenia sobie z nią i pomocy jaką świadczą organizacje skupiające chorych, a szczególnie Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego (PTSR).

W okresie styczeń 2018 – marzec 2019 planujemy publikację 5 numerów biuletynu „Płyńmy pod prąd” w ilości 2500 egzemplarzy każdy.

Publikowane materiały ułożone będą w czterech działach tematycznych:

 1. Nowości-artykuły z dziedziny medycyny, psychologii itp. pisane przez lekarzy i specjalistów współpracujących od wielu lat ze stowarzyszeniem
 2. Centrum Informacyjne-najaktualniejsze porady prawne, a także dotyczące pracy, nauki i działalności organizacji pozarządowych pisane przez pracowników urzędów i instytucji z terenu całego kraju.
 3. Kultura i edukacja - artykuły dotyczące świata kultury i sztuki oraz fachowe porady i informacje dotyczące zagadnień związanych z uprawnieniami osób niepełnosprawnych.
 4. Wydarzenia-bieżące wydarzenia w Oddziale Łódzkim PTSR, relacje z wycieczek, wyjazdów, spotkań integracyjnych, a także informacje dotyczące wydarzeń w mieście/regionie oraz listy od czytelników

Dystrybucja-prowadzona będzie wielokanałowo przez:

 • odbiór w siedzibie Oddziału Łódzkiego PTSR - każda osoba odbierająca biuletyn zobligowana będzie do potwierdzenia odbioru na liście rozdystrybuowanych egzemplarzy.
 • pocztę - biuletyn wysyłany będzie do Oddziałów PTSR z całej Polski, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, domów pomocy społecznej, przychodni neurologicznych, szpitali, Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu całej Polski.
 • Internet (wydanie internetowe biuletynu)-wersja PDF umieszczona zostanie na stronie internetowej, link na facebooku PTSR O/Łódź.
 • Wolontariuszy - dostarczany do osób, których stan zdrowia uniemożliwia odbiór osobisty oraz do instytucji z terenu miasta Łodzi.

Zapraszamy chętnych do współpracy przy wydawaniu naszego biuletynu!!!

Projekt współfinansowany ze środków środków PFRON

Załączniki:
Pobierz plik (PPP 2018.pdf)PPP 2018.pdf6884 kB
Pobierz plik (PPP 2018 2.pdf)PPP 2018 2.pdf2896 kB
Pobierz plik (PPP 2018 3.pdf)PPP 2018 3.pdf4127 kB
Pobierz plik (PPP 2018 5 www ok.pdf)PPP 2018 5 www ok.pdf4482 kB