Dane kontaktowe:

 • e - mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • sekretariat: tel/fax 42 649 18 03
 • rehabilitacja: tel 505 034 909
 • adres: ul. ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 18
  90-349,  Łódź
 • nr konta: 
  98 1440 1231 0000 0000 0342 2356

 

 

 

Zaprogramowani na pomaganie 3

Indywidualne zajęcia usprawniające dla osób chorych na stwardnienie rozsiane

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Łodzi w okresie: 30.04.2015r. - 23.12.2015r. realizuje projekt „Rehabilitacja osób chorych na stwardnienie rozsiane w warunkach domowych” obejmujący przeprowadzenie rehabilitacji w warunkach domowych dla osób chorych na SM, mieszkańców Łodzi

Zgłoszenia są przyjmowane do 29.05.2015r.:

 • w siedzibie PTSR O/Łódź
 • drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • telefonicznie: 42 649 18 03

Zadanie  „Rehabilitacja osób chorych na stwardnienie rozsiane w warunkach domowych” jest realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi

Wsparcie społeczne dla osób z niepełnosprawnością oraz w wieku emerytalnym

Odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania osób starszych oraz niepełnosprawnych PTSR O/Łódź w okresie 01.08.2015 – 31.12.2015 r. realizuje program promujący reintegrację społeczną i kulturowo-oświatową oraz poprawę jakości życia. Kultywowanie różnorodnych form życia towarzyskiego (kulturalne, rekreacyjne, oświatowe) wśród osób starszych oraz osób niepełnosprawnych ma na celu zapobieganie zamknięciu się na życie społeczne, ograniczaniu kontaktów międzyludzkich jedynie do życia rodzinnego. Działania zmierzają ku zaspokojeniu naturalnej potrzeby rozwijania życia osobistego i zdobywaniu doświadczeń społecznych, co sprzyja podniesieniu samopoczucia, wzbogaca zapał do pokonywania codziennych trudności i wyzwala inicjatywę.

Projekt skierowany jest do 15 osób niepełnosprawnych i/lub osób w wieku emerytalnym (60+) – mieszkańców województwa łódzkiego (powiaty: łódzki, łódzki-wschodni, pabianicki) znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. 

PTSR O/Łódź realizuje projekt, w którym kładzie nacisk na wspieranie artystycznej twórczości amatorskiej mieszkańców woj. łódzkiego, ukazanie terapeutycznego wpływu sztuki i twórczości oraz podkreślenie roli, jaką spełnia odbiór sztuki w reintegracji społecznej. Działania umożliwią zwiększenie uczestnictwa mieszkańców województwa łódzkiego w kulturze, reintegrację, wzrost aktywności fizycznej i wzajemne przełamywanie poczucia alienacji.

W proponowanym projekcie osoby mają możliwość uczestnictwa w następujących działaniach:

 • warsztaty ceramiki artystycznej,
 • „spotkania z kulturą” - bilety wstępu do instytucji kulturalno-oświatowych, 
 • zajęcia na basenie. 

Zapisy w biurze stowarzyszenia lub pod nr tel. 42 649-18-03.

Projekt współfinansowany z budżetu Wojewody Łódzkiego.

 

Pomocna dłoń 2

Projekt realizowany ze środków PFRON w ramach zadań zlecanych (…) – 15 konkurs

Projekt wspólny: Lider – PTSR Oddział Warszawski, Partner – PTSR Oddział w Łodzi

okres realizacji: 1 kwiecień 2015 r. – 31 marzec 2017 r.

Głównym celem projektu jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych poprzez wdrożenie kompleksowego programu grupowych i indywidualnych zajęć oraz warsztatów mających na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego ich funkcjonowania.

Projekt skierowany jest do 195 osób niepełnosprawnych chorych na stwardnienie rozsiane z terenu województw mazowieckiego, łódzkiego i zachodniopomorskiego. Zakłada opracowanie kompleksowego programu rehabilitacji osób chorych na SM, który obejmie swoim działaniem problemy ruchowe, psychologiczne i społeczne.

Główne działania jakie są realizowane to:

 • rehabilitacja w ośrodku,
 • rehabilitacja w domu chorego,
 • zajęcia na basenie,
 • choreoterapia,
 • lektorat j. angielskiego
 • wyjazdowe warsztaty umiejętności społecznych połączone z ćwiczeniami Qigong.

Dokumenty rekrutacyjne dla beneficjenta:

 • Ankieta na koniec projektu
 • Ankieta przed przystąpieniem do projektu
 • Zał. nr 1 – Formularz zgłoszeniowy
 • Zał. nr 2 – Deklaracja uczestnictwa w projekcie
 • Zał. nr 3 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
 • Zał. Nr 4 - Oświadczenie beneficjenta ostatecznego projektu

 

Razem łatwiej

Projekt realizowany ze środków Województwa Łódzkiego.

okres realizacji: 1 lipiec 2015 r. – 31 grudzień 2015 r.

Głównym celem projektu jest organizacja systemu poradnictwa i pomocy dla 80 osób (dorośli oraz dzieci i młodzież) z terenu woj. łódzkiego znajdujących się w stanie kryzysu psychicznego.

Cele szczegółowe projektu:

 • wyrównywanie szans w dostępie do systemu poradnictwa osób w stanie kryzysu psychicznego,
 • udzielanie emocjonalnego wsparcia ułatwiającego odreagowanie emocji,
 • dokonanie oceny dotychczasowych sposobów radzenia sobie z kryzysem,
 • odwołanie się do sprawdzonych strategii radzenia z emocjami lub ustalenie nowych (stworzenie planu pomocy),
 • ułatwienie dostępu do usług poradnictwa społeczno - prawnego i obywatelskiego

Pomoc, z jakiej będą mogły korzystać dotyczyć będzie m.in.: 

 • poradnictwa prawnego, a w głównej mierze informacji na temat obowiązujących przepisów z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów. 
 • poradnictwa psychologicznego realizowanego poprzez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii. 
 • poradnictwa rodzinnego obejmującego problemy funkcjonowania rodziny,
 • pomocy terapeutycznej - intensywna pracy z pacjentem (z zastosowaniem psychoterapii krótkoterminowej).

Rekrutacja odbywa się poprzez:

 • informację na stronie internetowej, 
 • ulotki i plakaty dostępne m.in. w urzędach i instytucjach administracji samorządowej,
 • ogłoszenia w biuletynie wydawanym przez nasze stowarzyszenie,

Dokumenty rekrutacyjne dla beneficjenta:

 1. Ankieta przed przystąpieniem do projektu
 2. Ankieta na koniec projektu
 3. Karta porady

 

Załączniki:
Pobierz plik (karta porady.doc)karta porady.doc47 kB
Pobierz plik (ankieta przed.doc)ankieta przed.doc92 kB
Pobierz plik (ankieta po.doc)ankieta po.doc95 kB

Centrum Poradnictwa Specjalistycznego

Oddział Łódzki PTSR w terminie 15.05.2015 - 31.12.2015 realizuje projekt pn. „Centrum Poradnictwa Specjalistycznego” współfinansowany ze środków Województwa Łódzkiego. Projekt adresowany jest do osób i ich rodzin, mających trudności lub wskazujących potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych. Pomoc, z jakiej mogą korzystać dotyczy: 

 • poradnictwa prawnego, a w głównej mierze informacji na temat obowiązujących przepisów z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów. 
 • poradnictwa psychologicznego realizowanego poprzez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii. 
 • poradnictwa rodzinnego obejmującego problemy funkcjonowania rodziny, w tym opieki nad osobą niepełnosprawną, a także terapię rodzinną

Centrum ma siedzibę w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 255/267. Wszystkie porady udzielane są nieodpłatnie w biurze Oddziału Łódzkiego PTSR lub w domu (w przypadku osób niepełnosprawnych), po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym, mailowym lub osobistym. Centrum zlokalizowane jest w budynku przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, umożliwiając łatwy dostęp osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

Zgłoszenia: 42 649 18 03, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Łódzkiego.

Załączniki:
Pobierz plik (karta porady.pdf)karta porady.pdf293 kB
Pobierz plik (ankieta przed.pdf)ankieta przed.pdf424 kB
Pobierz plik (ankieta po.pdf)ankieta po.pdf360 kB