Dane kontaktowe:

 • e - mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • sekretariat: tel/fax 42 649 18 03
 • rehabilitacja: tel 505 034 909
 • adres: al. Marszałka J. Piłsudskiego 133D lok. 305A, 92-318,  Łódź
 • nr konta: 
  98 1440 1231 0000 0000 0342 2356

 

 

 

Zaprogramowani na pomaganie 3

"Opłatek 2012" impreza kulturalna dla osób chorych na stwardnienie rozsiane

okres realizacji zadania od 05.11.2012r. do 19.12.2012r.

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest organizacja regionalnej imprezy kulturalnej dla 250 osób niepełnosprawnych posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

Cele szczegółowe:

 • wysłanie 250 zaproszeń na wigilię
 • przygotowanie poczęstunku dla 250 osób
 • rozdanie 250 uczestnikom imprezy kulturalnej upominków
 • odnowienie przez osoby niepełnosprawne utrudnionych przez chorobę kontaktów
 • umożliwienie procesu integracji osób niepełnosprawnych
 • odnowienie przez osoby niepełnosprawne utrudnionych przez chorobę kontaktów
 • poprawa samopoczucia osób niepełnosprawnych.

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowi 250 osób z terenu województwa łódzkiego z powiatów: 

Miasto Łódź, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski, bełchatowski.

Kontakt:

tel.: 42 649 18 03, 516 05 03 05
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego

Punkt specjalistycznego poradnictwa

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Łódź w okresie od 01.08.2012 do 31.12.2012 roku realizuje projekt pn. „Wsparcie społeczne dla osób z niepełnosprawnością oraz w wieku emerytalnym”.

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest wsparcie rodzin i osób, w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, poprzez udzielanie bezpłatnych porad z zakresu poradnictwa rodzinnego i psychologicznego, a także możliwości uczestnictwa w terapiach grupowych i indywidualnych.

Cele szczegółowe: 

 • ułatwienie dostępu do usług bezpłatnego poradnictwa prawnego (osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczony stopień niepełnosprawności i w wieku emerytalnym) 
 • ułatwienie dostępu do usług bezpłatnego poradnictwa psychologicznego (osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczony stopień niepełnosprawności i w wieku emerytalnym) 
 • ułatwienie dostępu do usług bezpłatnego poradnictwa rodzinnego (osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczony stopień niepełnosprawności i w wieku emerytalnym) 
 • wyrównanie szans uczestników projektu i ich rodzin 
 • zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym 
 • podniesienie świadomości prawnej i obywatelskiej
 • wzrost wiedzy w zakresie ochrony i realizacji praw obywatelskich oraz informowanie o ich prawach i obowiązkach.

Grupa docelowa: 

Grupę docelową stanowi 20 osób z terenu województwa łódzkiego (w tym osoby niepełnosprawne posiadające orzeczony stopień niepełnosprawności oraz osoby w wieku emerytalnym) znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.

Formy wsparcia: 

Utworzenie „Punktu specjalistycznego poradnictwa” znajdującego się w Oddziale Łódzkim Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego w Łodzi, przy ul. Przybyszewskiego 255/267.

Każdy uczestnik projektu będzie mógł skorzystać z następujących bezpłatnych form wsparcia: 

 • porad prawnych 
 • porad specjalisty ds. uprawnień osób niepełnosprawnych 
 • indywidualnych spotkań z psychologiem

Porady udzielane są w biurze O/Łódzkiego PTSR po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym, e-mailowym bądź osobistym. Zgłoszenia przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00 i przekazywane do rozpatrzenia odpowiedniemu specjaliście.

Kontakt: 

tel.: 42 649 18 03, 516 05 03 05
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt współfinansowany przez Wojewodę Łódzkiego. 

Integracja - sztuką wobec niepełnosprawności

Odział Łódzki Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego realizuje od dnia 1 marca 2012 r. do dnia 30 listopada 2012 r. projekt obejmujący wsparciem czynnie działających, uzdolnionych artystycznie chorych na stwardnienie rozsiane z całej Polski.

Celem projektu jest rozwijanie form integracji społecznej osób niepełnosprawnych, zakosztowanie radości wynikającej z wypowiedzi twórczej poprzez rozbudzenie wrażliwości na sztukę i piękno otaczającej przyrody.

W ramach działań zorganizowane zostaną integracyjne, wyjazdowe warsztaty arteterapeutyczne: jeden nad morzem, a drugi w regionach górskich.

Projekt kładzie nacisk na ukazanie terapeutycznego wpływu sztuki i twórczości, w odniesieniu do osób niepełnosprawnych oraz podkreślenie roli, jaką spełnia odbiór sztuki w integracji społecznej tych osób. Zaprezentowane zostaną wielorakie działania artystyczne promujące twórczość osób niepełnosprawnych w kategoriach sztuk plastycznych. Przygotowywane będą również prezentacje z zakresu sztuki muzycznej (muzykoterapia) oraz wybrane fragmenty poezji (biblioterapia).

Dzięki wartościom integracyjnym zadania, osoby chore będą miały możliwość doświadczenia własnej wyjątkowości, poczucia ważności, a przez to zaakceptowania choroby. Obserwując siebie nawzajem zauważają, że nie wszyscy są jednakowi, co nie znaczy, że gorsi. Doświadczą tego, że wszyscy mają równe prawa, choć różne są ich możliwości.

Cele szczegółowe:

 • Rozwinięcie zainteresowań i uzdolnień artystycznych.
 • Stworzenie możliwości do własnych wypowiedzi za pomocą różnorodnych środków artystycznych.
 • Rozwinięcie sprawności manualnej.
 • Podniesienie poziomu samoakceptacji.
 • Rozładowanie negatywnych napięć, emocji i agresji.
 • Wspieranie aktywności kulturalnej i artystycznej osób chorych na SM.
 • Rozwinięcie sztuki autoprezentacji oraz umiejętności działania w zespole.

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Zdjęcia z wyjazdu:

Rehabilitacja osób chorych na stwardnienie rozsiane w Centrum Rehabilitacyjno - Opiekuńczym

Odział Łódzki Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego realizuje od dnia 1 czerwca 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. projekt obejmujący wsparciem osoby chore na SM.

Celem podjętych działań jest stworzenie warunków sprzyjających usamodzielnianiu osób niepełnosprawnych, wspomaganie procesu rehabilitacji, organizowanie czasu wolnego, a poprzez zwiększenie sprawności fizycznej przywrócenie możliwości samoobsługi, odzyskanie wiary w siebie i chęci do bardziej aktywnego życia z chorobą:

Cele szczegółowe:

 • podniesienie poziomu świadczonych usług medycznych u 15 osób,
 • ułatwienie 15 osobom dostępu do systematycznej i specjalistycznej rehabilitacji,
 • zwiększenie uczestnictwa 15 osób niepełnosprawnych w życiu społecznym.

Cel ten realizowany jest poprzez zajęcia rehabilitacyjne w Centrum Rehabilitacyjno – Opiekuńczym w Łodzi dla 15 osób chorych na stwardnienie rozsiane z terenu woj. łódzkiego (z powiatów: łódzki, łódzki-wschodni, zgierski, pabianicki). Przeprowadzenie działań rehabilitacyjnych wpłynie na poprawę sprawności ruchowej osób niepełnosprawnych, co przyczyni się do wzrostu poziomu ich samodzielności w życiu społecznym i zawodowym. Różnorodne zajęcia będą dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości chorego poprzez spójne działania zespołu medycznego realizującego projekt: psychologa, neurologa oraz fizjoterapeutów. Podczas konsultacji neurologicznych, lekarz przepisze odpowiednie zabiegi stosowne do możliwości i stanu zdrowia pacjenta. Konsultacje psychologiczne mają na celu ocenę stanu psychicznego pacjenta, celowości rehabilitacji ruchowej oraz jej wpływu na chorego po zakończeniu rehabilitacji. Zabiegi będą obejmowały m.in.:

 • krioterapię ogólnoustrojową (leczenie ciała za pomocą temperatur rzędu -70°C do -170°C),
 • masaż ręczny,
 • masaż pneumatyczny,
 • magnetronic,
 • kinezyterapię,
 • laser,
 • krioterapię miejscową,
 • masaż podwodny,
 • terrapuls.

Szczegółowe informacje oraz zapisy pod numerem telefonu 42 649 18 03.

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Łódzkiego

Akademia Twórczej Aktywności

Odział Łódzki Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego realizuje od dnia 1 czerwca 2012 r. do dnia 30 grudnia 2012 r. projekt obejmujący wsparciem osoby starsze.

Projekt zakłada realizację działań promujących zdrowie psychiczne osób starszych z terenu woj. łódzkiego poprzez realizację programu „Akademia Twórczej Aktywności” promującej ich uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym. W realizacji zadania mogą uczestniczyć osoby starsze z terenu miasta Łodzi oraz powiatów: zgierski, łódzki – wschodni i pabianicki. Projekt wychodzi naprzeciw potrzebom i podejmuje działania służące poprawie i utrzymaniu statusu społecznego oraz bezpieczeństwa osobistego, zdrowotnego i socjalnego, a także poprawie jakości życia osób starszych, możliwości pełnego udziału w kulturze i życiu społecznym.

Zdjęcia z wyjazdów realizowanych w ramach projektu: Akademia Twórczej Aktywności - galeria zdjęć

Cele szczegółowe:

 • zwiększenie poczucia własnej wartości,
 • zapobieganie izolacji, wycofywania się z życia społecznego ludzi starszych,
 • zwiększenie poczucia bycia potrzebnym drugiemu człowiekowi i zwiększenie wrażliwości na problemy innych,
 • poprawa sprawności fizycznej,
 • wzrost uczestnictwa osób starszych w życiu kulturalnym.

Projekt zakłada kreowanie pozytywnego i prawdziwego obrazu starości oraz zapewnienie jej równoprawnej pozycji wśród innych etapów życia człowieka. Poprzez różne formy zajęć członkowie Akademii mogą aktywnie spędzić swój wolny czas. Akademia Twórczej Aktywności daje seniorom możliwość wykorzystania swoich umiejętności, doświadczenia i wiedzy. Działania realizowane w programie zwiększają szansę prowadzenia przez najstarsze pokolenie aktywnego, samodzielnego i niezależnego życia tak długo, jak to tylko możliwe z punktu widzenia zachowanego potencjału zdrowotnego oraz sprawności.

W proponowanym projekcie osoby starsze mają możliwość uczestnictwa w następujących działaniach (jedna osoba może brać udział w kilku formach wsparcia):

 • terapia ruchowa
 • rehabilitacja w sali stowarzyszenia
 • konsultacje psychologiczne
 • konsultacje dietetyczne.

Konsultacje są przeprowadzane w siedzibie PTSR O/Łódź.

 • „spotkania z kulturą” – działanie realizowane w dwóch zakresach: zakup biletów wstępu dla osób starszych do instytucji kulturalnych (np. kino, muzeum, teatr) oraz udział w jednodniowych wycieczkach integracyjnych.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 42 649-18-03 lub w biurze PTSR O/Łódź.

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Łódzkiego