Dane kontaktowe:

 • e - mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • sekretariat: tel/fax 42 649 18 03
 • rehabilitacja: tel 505 034 909
 • adres: ul. ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 18
  90-349,  Łódź
 • nr konta: 
  98 1440 1231 0000 0000 0342 2356

 

 

 

Zaprogramowani na pomaganie 3

Ja - aktywny

Projekt składa się z dwóch zadań:

Zad I. Program przeznaczony jest dla chorych na stwardnienie rozsiane, członków oddziałów PTSR z terenów całej Polski, którzy będą uczestniczyć w warsztatach wyjazdowych , prowadzonych przez terapeutę zajęciowego oraz jego asystenta, jak również przez wykwalifikowanego przewodnika. Uczestnikami będą, wytypowane przez poszczególne oddziały PTSR, osoby aktywne na polu kulturalno-artystycznym, którzy na co dzień mają ograniczone pole aktywności , integracji, a tym samym pozbawione są możliwości zaprezentowania swoich talentów artystycznych na szerszym forum.

Celem zadania jest rozwijanie form integracji społecznej osób niepełnosprawnych, zakosztowanie radości wynikającej z wypowiedzi twórczej oraz wspólnej zabawy poprzez rozbudzenie wrażliwości na sztukę i piękno otaczającej przyrody. W ramach realizacji przewidywane są dwa rodzaje warsztatów:

 • Warsztaty artystyczno- plastyczne pozwolą przede wszystkim przełamać własne bariery mentalne i świadomościowe oraz zdeterminują cechy sprawności fizycznej i psychospołecznej całej grupy.
 • Warsztaty turystyczno – krajoznawcze, które zaktywizują kulturalnie i edukacyjnie poprzez pogłębienie wiedzy na temat kultury regionalnej, sztuki, tradycji i obyczajów kaszubskich i góralskich.

W trakcie warsztatów zorganizowana zostanie również impreza plenerowa ( grill, ognisko) stanowiące formę spotkania integracyjnego między uczestnikami warsztatów.

Zdjęcia z warsztatów na MazurachJa - aktywny - Mazury - galeria zdjęć

Relacja z wyjazdu do ZakopanegoJa - aktywny - Zakopane - relacja

Zad II. Program zakłada również kontynuację wydawania biuletynu „ Płyńmy pod prąd” skierowanego do chorych na stwardnienie rozsiane z terenu woj. łódzkiego, woj. mazowieckiego i woj. dolnośląskiego, ich rodzin oraz instytucji zainteresowanych problematyką osób niepełnosprawnych. Celem zadania jest rozwijanie form integracji społecznej osób niepełnosprawnych, przeciwdziałanie poczuciu alienacji i osamotnienia osób niepełnosprawnych i ich bliskich, akceptacja choroby i obniżonej sprawności z nią się wiążącej przez osoby z SM, a co za tym idzie, poprawa funkcjonowania psychospołecznego i wzięcie przez osoby chore na stwardnienie rozsiane aktywniejszego udziału w życiu społecznym i zawodowym. Cel ten chcemy osiągnąć poprzez propagowanie informacji na temat choroby, pozytywnych sposobów radzenia sobie z nią, pomocy, jaką świadczy Oddział Łódzki PTSR, możliwościach i warunkach rehabilitacji, najnowszych metodach leczenia, funkcjonujących rozwiązaniach prawnych, itp.

Cele szczegółowe:

 • niwelowanie granic między światem osób chorych na SM, a resztą społeczeństwa,
 • aktywizacja psychospołeczna osób niepełnosprawnych,
 • integracja środowiska osób niepełnosprawnych,
 • niwelowanie barier w komunikowaniu się,
 • motywacja do dalszego kształtowania profilu własnego "ja".

Biuletyn informuje o aktualnej działalności i planach na przyszłość stowarzyszenia. Zamieszczane są w nim relacje z wycieczek, wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne, spotkań wigilijnych i wielkanocnych naszych członków. Przekazuje także najnowsze informacje o sposobach leczenia SM ( teksty lekarzy, rehabilitantów, dietetyków i pielęgniarek), możliwościach i warunkach rehabilitacji, spotkaniach edukacyjno-szkoleniowych, a także porady dotyczące sytuacji społeczno - prawnej osób niepełnosprawnych. W roku 2010 r. zamierzamy wydać cztery kolejne numery w nakładzie 2000 egzemplarzy każdy ( A5, 24 strony – w tym 8 str. kolor).

Do numeru świątecznego biuletynu dołączony zostanie kalendarz zawierający porady dotyczące zdrowego stylu życia, prawidłowego odżywiania się osób starszych, higieny i pielęgnacji, aktualne informacje dotyczące sytuacji społeczno-prawnej, przysługujących ulgach i uprawnieniach oraz możliwościach i warunkach rehabilitacji. W publikacji propagować będziemy zdrowy styl życia poprzez zamieszczanie informacji o miejscach do uprawniania sportu, rekreacji i kultury w Łodzi.

Projekt współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Szansa na lepsze jutro

Głównym celem projektu jest prowadzenie kompleksowej rehabilitacji dla osób chorych na stwardnienie rozsiane. Program swoim działaniem obejmuje problemy: ruchowe, psychologiczne oraz społeczne. Kompleksowość gwarantuje wykwalifikowany zespół terapeutyczny składający się z:

 • psychologa,
 • neurologa,
 • fizjoterapeutów,
 • pielęgniarki,
 • dietetyczki,
 • opiekuna społecznego.

Każdy z członków zespołu zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami opracowuje i realizuje kompleksowy program zmierzający do maksymalnej poprawy jakości życia chorego na SM. W ramach realizacji projektu prowadzimy:

 • konsultacje psychologiczne: spotkania indywidualne i terapię grupową,
 • konsultacje neurologiczne,
 • rehabilitację:
  • rehabilitacja w Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczym , m.in.: krioterapia ogólnoustrojowa, masaż ręczny, magnetronic, kinezyterapia, laser, masaż podwodny i inne zabiegi elektrostymulacji.
  • rehabilitacja prowadzona w domu chorego,
  • w sali rehabilitacyjnej stowarzyszenia - ćwiczenia pod opieką fizjoterapeuty, korzystanie ze sprzętu rehabilitacyjnego m.in. steppery, massagery, rowerek rehabilitacyjny, zestaw medyczny UNITTRON, fotel masujący iJoy - 100.

Dodatkowo każdy chory ma możliwość skorzystania z indywidualnej konsultacji z pielęgniarką, dietetyczką i opiekunem społecznym. Grupą docelową jest 120 osób chorych na stwardnienie rozsiane z terenu woj. łódzkiego.

Telefon kontaktowy: 505 034 909
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt współfinansowany przez Fundusz dla Organizacji Pozarządowych

Punkt specjalistycznego poradnictwa dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin

Głównym celem projektu jest udzielanie 230 porad i informacji do końca 2011r. osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom z terenu miasta Łodzi.

Każdy uczestnik projektu będzie mógł bezpłatnie skorzystać z następujących porad:

 • porady prawne,
 • porady specjalisty ds. uprawnień osób niepełnosprawnych,
 • spotkania indywidualne („sam na sam”) z psychologiem,

Siedziba Punktu Porad znajduje się w Oddziale Łódzkim PTSR w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 255/267 w budynku dostosowanym do obsługi osób niepełnosprawnych. Zgłoszenia przyjmowane są przez koordynatora punktu telefonicznie, mailowo lub osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00, a porady udzielane po wcześniejszym ustaleniu miejsca i terminu z osobą zgłaszającą i udzielającą porady.

Uczestnicy projektu:

Projekt adresowany jest do 230 osób niepełnosprawnych i ich rodzin, które mają utrudniony dostęp do usług poradnictwa specjalistycznego. Pomoc, jaką mogą uzyskać, związana jest głównie z instytucjami administracji publicznej działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych oraz organizacjami pozarządowymi.

Telefon kontaktowy: 42 649 18  03
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt współfinansowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi

Szansa na lepsze jutro

Szkolenia dla opiekunów osób chorych na stwardnienie rozsiane

W dniach 15.03.2010 r. - 25.03.2010 r. zostanie przeprowadzony cykl szkoleń dla opiekunów osób chorych na stwardnienie rozsiane. Szkolenia zorganizowane będą dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON w ramach IV konkursu o zlecenie realizacji zadań w ramach art.36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Projekt nosi nazwę ,,Szansa na lepsze jutro”. W ciągu sześciu dni spotkań, opiekunowie osób chorych na SM będą mieli możliwość  dowiedzenia  się, jakie uprawnienia mają osoby niepełnosprawne, jak  prawidłowo pielęgnować  osoby leżące i jaką  stosować u nich dietę. Uzyskają informacje dotyczące możliwości zastosowania sprzętu rehabilitacyjnego w życiu osoby chorej. Podczas szkoleń uzyskają również informacje na temat radzenia sobie ze stresem wywołanym długotrwałą opieką nad osobą niepełnosprawną.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w szkoleniach prosimy o kontakt w siedzibie stowarzyszenia lub pod numerem telefonu 503015398.

Czytaj więcej na temat projektu...