Cele projektu

Projekt pn.: „Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku pracy” ma na celu:

 • przede wszystkim wsparcie grupy 800 osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 • oraz 500 osób z najbliższego otoczenia osób chorych na SM.

W ramach projektu Ty i Twoi bliscy mogą otrzymać zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie!

 

Celem głównym projektu jest wsparcie oraz przygotowanie grupy 800 osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi do wejścia lub powrotu na rynek pracy (80 osób) oraz podjęcia lub kontynuowania nauki (40 osób) - dzięki zindywidualizowanym i kompleksowym usługom i szerokiemu wsparciu udzielanemu w ramach projektu okresie od 1.01.2012 r. do 31.11.2014r.

Będziemy organizować specjalistyczne wsparcie psychologiczne, prawne i doradztwo zawodowe.

Każdy uczestnik projektu zgodnie z potrzebami i wskazaniami z Indywidualnego Planu Działania będzie mógł korzystać także z indywidualnego i grupowego wsparcia udzielanego przez różnych specjalistów, w tym m.in.

 • psychologa,
 • doradcę zawodowego/trenera pracy,
 • prawnika,
 • lekarza neurologa,
 • neuropsychologa,
 • neurorehabilitanta,
 • neurologopedy,
 • rehabilitantów i fizjoterapeutów,
 • pielęgniarki,
 • oraz psychiatry, okulisty, laryngologa i urologa itd.

 

Każdy kto weźmie udział w projekcie będzie mógł w procesie doskonalenia swoich umiejętności zawodowych i społecznych uczestniczyć w kursach czy szkoleniach według zdiagnozowanych potrzeb.

Wśród proponowanych naszym uczestnikom modułów zajęć znajdą się m.in.:

 • warsztaty komputerowe – np. grafika komputerowa, budowanie stron internetowych, prowadzenie sklepów internetowych;
 • profesjonalny wizerunek – np. szkolenia z wizażu, kosmetyczne, przedłużanie i stylizacja paznokci;
 • warsztaty poprawnej wymowy,
 • finanse i administracja - księgowość domowa, rachunkowość, pracownik działu kadr, HR, pracownik administracyjno – biurowy;
 • własna firma - zakładanie własnej działalności gospodarczej,
 • pracownik ochrony,
 • kasjer handlowy/ pracownik handlowy/ sprzedawca
 • specjalista ds. logistyki/ magazynier
 • pracownik recepcji/ punktu informacji/ sekretarka/ asystent dyrektora
 • bukieciarstwo,
 • telemarketer,
 • pracownik reklamy i marketingu
 • opiekun medyczny osób starszych chorych i niepełnosprawnych
 • kucharz małej gastronomii
 • usługi (cukiernik, zawody czeladnicze)

 

Dzięki udziałowi w projekcie będzie możliwe podjęcie nauki !

Możliwe będzie podjęcie nauki w szkole średniej, policealnej, pomaturalnej i wyższej wraz z zakupem pomocy naukowych oraz opłaty czesnego, możliwe będzie odbycie stażu rehabilitacyjny w miejscu pracy.