Zaprogramowani na pomaganie - warsztaty promocji aktywności społecznej

W dniach 23 – 28  czerwca 2016 r. w OWR „LEDAN” w Chłopach odbyły się warsztaty promocji aktywności społecznej dla osób ze stwardnieniem rozsianym w ramach realizowanego projektu „Zaprogramowani na pomaganie” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

W warsztatach uczestniczyło 30 osób ze stwardnieniem rozsianym z terenu woj. łódzkiego. Zajęcia prowadzili: psycholog i terapeuta zajęciowy.  Zajęcia z psychologiem dotyczyły m.in.:

  • zarządzania stresem
  • asertywności
  • komunikacji interpersonalnej.

Na zajęciach terapii zajęciowej, uczestnicy realizowali dwie firmy zajęć:

  • warsztaty rękodzieła artystycznego – tworzenie za pomocą różnych technik własnych prac plastyczne (zdobienie lnianych toreb za pomocą farb), rozwijając w ten sposób swoje umiejętności manualne, ucząc  się precyzji, cierpliwości, a także wyciszają się
  • warsztaty plastyczne – uczestnicy malowali i rysowali doskonaląc swój warsztat oraz ucząc się wyrażania emocji poprzez sztukę.

Dziękujemy wszystkim i zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych!!!