Zaprogramowani na pomaganie - szkolenia dla asystentów

W dniach 13.02 – 17.02.2017 r. w siedzibie Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego w Łodzi odbyło się szkolenie na asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach prowadzonego projektu „Zaprogramowani na pomaganie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

W szkoleniu uczestniczyło 10 osób. Zajęcia prowadzili lekarz neurolog, psycholog, specjalista ds. uprawnień ON,  pielęgniarka i ratownik medyczny. Łącznie przeprowadzili oni 35 godz. (25 godz. zajęć teoretycznych i 10 godz. zajęć praktycznych). 

Na zakończenie kursu wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy. 

Życzymy powodzenia w pracy !!!